15 września 2019

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.
2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich, w tym prasy katolickiej.
4. Dziś diecezjalne spotkanie na Górze Krzyża Jubileuszowego k. Parzynowa (od 13.30, Msza o 15.00).
5. Dziś kolejna składka inwestycyjna.
6. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 18.00. Wówczas będzie sprawowana dodatkowa Msza św., na którą zapraszamy młodzież, obowiązkowo kandydatów do Bierzmowania. Okazja do spowiedzi pół godziny przede Mszą. Zachęcamy, aby wszyscy przystąpili do Komunii św.
7. W piątek o 19.30 Eucharystia wotywna o Duchu świętym, na którą zaprasza Wspólnota Nowa Pascha.
8. W sobotę zbiórka ministrantów o g. 10.00, a spotkanie „Promyków o g. 11.00.
9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 11.30 spotkanie z rodzicami wraz dziećmi, które przystąpią do I Komunii św. w 2020 r. Prosimy, aby dzieci, które nie były chrzczone w naszej parafii, przyniosły skróconą metrykę chrztu. A dzieci, które nie należą do parafii – zgodę ks. proboszcza.
10. Dziękujemy za prowadzenie różańca, godzinek i koronki oraz dbanie o wnętrze świątyni.
11. Zapraszamy do udziału w III Forum Nowej Ewangelizacji od 27 do 29 IX – szczegóły na plakatach.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.
2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich, w tym prasy katolickiej.
4. Dziś diecezjalne spotkanie na Górze Krzyża Jubileuszowego k. Parzynowa (od 13.30, Msza o 15.00).
5. Dziś kolejna składka inwestycyjna.
6. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 18.00. Wówczas będzie sprawowana dodatkowa Msza św., na którą zapraszamy młodzież, obowiązkowo kandydatów do Bierzmowania. Okazja do spowiedzi pół godziny przede Mszą. Zachęcamy, aby wszyscy przystąpili do Komunii św.
7. W piątek o 19.30 Eucharystia wotywna o Duchu świętym, na którą zaprasza Wspólnota Nowa Pascha.
8. W sobotę zbiórka ministrantów o g. 10.00, a spotkanie „Promyków o g. 11.00.
9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 11.30 spotkanie z rodzicami wraz dziećmi, które przystąpią do I Komunii św. w 2020 r. Prosimy, aby dzieci, które nie były chrzczone w naszej parafii, przyniosły skróconą metrykę chrztu. A dzieci, które nie należą do parafii – zgodę ks. proboszcza.
10. Dziękujemy za prowadzenie różańca, godzinek i koronki oraz dbanie o wnętrze świątyni.
11. Zapraszamy do udziału w III Forum Nowej Ewangelizacji od 27 do 29 IX – szczegóły na plakatach.

 
Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin