Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
Przygotowanie do I Komunii w 2020 r.

Dnia 4 kwietnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Podajemy komunikat nt. zmiany terminu uroczystej Komunii. Oto jego treść:

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZESUNIĘCIA TERMINU I KOMUNII ŚW.


Po zaczerpnięciu opinii rodziców dzieci wszystkich klas przygotowujących się do I Komunii Św. podjęliśmy jednomyślną decyzję co do terminu tej uroczystości.

 

Jeżeli Bóg pozwoli, ustanie epidemia i nie będzie innych zagrożeń, to I Komunia będzie celebrowana w niedzielę 27 września 2020 roku o g. 11.30.

 

Za powyższym terminem przemawiają następujące okoliczności:
1. Zasadniczo wszyscy pragniemy, aby ta uroczystość odbyła się w roku jubileuszowym, jaki przeżywa nasza parafia.
2. Termin wrześniowy zapewnia spokojny czas przygotowania do Sakramentu Pokuty i Eucharystii.
3. Powyższy termin to początek Misji Ewangelizacyjnych z okazji 25-lecia powstania naszej wspólnoty parafialnej, które zaplanowaliśmy od 26 września do 4 października br.
4. Dzieci Szkoły Podstawowej nr 13 przeżywać będą wówczas rekolekcje (przełożone z Wielkiego Postu), na które otrzymają 3 dni wolne od zajęć szkolnych.
5. Biały tydzień po I Komunii św. byłby związany z naukami misyjnymi dla dzieci i rodziców, co stanowi niezwykły walor duchowy.

 

Zastrzegamy jednak, że gdyby i wówczas nastąpiły pewne ograniczenia, rozważamy możliwość przystępowania do I Komunii św. w małych grupach w czasie tygodnia Misji Ewangelizacyjnych. W sytuacji większych ograniczeń istnieje ewentualność kolejnego przesunięcia terminu uroczystej Komunii.

 

Może warto, aby rodzice zastanowili się czy nie byłoby lepiej przenieść przyjęcia rodzinnego na termin niezwiązany z I Komunią, np. imieniny, urodziny dziecka lub uroczystość I rocznicy Komunii. Ale to już zależy od rodziców.

 

Na przełomie kwietnia i maja rodzice otrzymają kolejne materiały do indywidualnego przygotowania dzieci do Sakramentu Eucharystii. Jeśli tylko sytuacja pozwoli, odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci.


Wszystkim Rodzicom oraz Dzieciom życzę obfitych łask paschalnych!

 


ks. Dominik Wodniczak
proboszcz


Ostrów Wlkp., 04.04.2020

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

 

 

Topnieją szanse na to, aby I Komunia Św. odbyła się w planowanym terminie. Dlatego zaprosiłem na spotkanie robocze w celu porozmawiania nad zmianą terminu rodziców reprezentujących poszczególne szkoły i klasy. Są nimi: Z SP 13: p. Bożek, p. Bunk, p. Strzelczak i p. Kasprzak oraz z SP 5: p. Szymczak. Spotkanie odbędzie się w sobotę 4 kwietnia 2020 roku g. 19.00. Proszę pozostałych rodziców o modlitwę, aby Duch Święty pomógł nam znaleźć dobre rozwiązanie.

 

 

ks. Dominik Wodniczak, proboszcz


 

Ostrów Wlkp., 02.04.2020

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Poniżej podany program przygotowań do I Komunii ulega zmianom, o których będziemy informować. Proszę przygotowywać dzieci w rodzinach m.in. na podstawie przekazanych listownie materiałów. Na temat terminów Komunii proszę przeczytać komunikat następującej treści..... 
 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII

w Parafii Św. Rodziny  17.05.2020, g. 11.30

 

Spotkanie organizacyjne: 22.09.2019

I. KLUCZ PRAKTYK DUCHOWYCH

1.       Codzienna modlitwa

2.       Coniedzielna Eucharystia (niedzielne obrazki)

3.       Katecheza (w szkole i w kościele - rodzice i dzieci)

4.       Nabożeństwa (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe)

5.       Poświęcenia

6.       Próby liturgiczne

7.       Spowiedź

 

II. POŚWIĘCENIA:

Ø  różańca                                                                                               06.10.2019

Ø  książeczki                                                                                           17.11.2019

Ø  medalika                                                                                             08 lub 9.12.2019

Ø  świecy                                                                                                 22.03.2020 o g. 11.30        

 

III. KATECHEZY DLA RODZICÓW:

Ø    17.11.2019 (zamówienia alb)

Ø    08.12.2019

Ø    16.02.2020

Ø    18.03.2020 g. 17.30 (spotkanie zaległe)

Ø    26.04.2020

 

IV. PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE:

·       Katecheza pokutna – 04.04, g. 11.00

·       I Spowiedź –  18.04, g. 11.00

·       Katecheza euch. 29.04, g. 11.00

·       Próba liturgiczna 05.05, g. 11.00

·       Próba liturgiczna. 07.05, g. 16.30  

·       Próba liturgiczna 12.05, g. 16.30

·       Próba generalna 14.05, g. 16.30  

·       II Spowiedź i odn. przyrz. chrzcielnych – 16.05.2020, g. 10.00

 

Ostateczne potwierdzenie każdego terminu w czasie ogłoszeń duszpasterskich

w niedzielę poprzedzającą spotkanie, wtedy też podana zostanie ostateczna godzina spotkania.

 

 

 
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin