Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

(w roku szkolnym)

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

(w roku szkolnym)

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
Domowe Kręgi Biblijne
1.      Czym są Domowe Kręgi Biblijne?
DKB to jedna z najprostszych form spotkań biblijnych, zainicjowana przez ks. Jana Kruczyńskiego. Sieć DKB ma na celu odnowę parafii poprzez małe grupy (wspólnoty podstawowe). Są to wspólnoty spotykające się w domach jako część większej całości, jaką jest parafia. Spotkanie DKB odbywa się raz w tygodniu o stałej porze i trwa minimum pół godziny. Treścią spotkania jest głoszenie i rozważanie Słowa Bożego.
W Parafii Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. istnieje obecnie 25 takich kręgów. Raz na pół roku odbywa się święto DKB, w czasie którego ma miejsce przekazanie materiałów na kolejny czas spotkań. Następne święto DKB odbędzie się 11 października o g. 9.00.
 
2.      Schemat Domowego Kręgu Biblijnego
o Pieśni
o Jeden rozdział z Nowego Testamentu (począwszy od Ewangelii wg św. Mateusza) - czytany głośno (wspólnie)
o Homilia do powyższego rozdziału - czyta osoba prowadząca krąg
o Modlitwa próśb – jak w modlitwie wiernych podczas Mszy św.
o Pieśń
o „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”
 
3.      Jak założyć Domowy Krąg Biblijny?
Aby dołączyć do naszej wspólnoty, zacznij czytać Słowo Boże w swoim domu – jeden rozdział raz w tygodniu o stałej porze. Zapraszaj na to spotkanie swoich domowników lub przyjaciół. Następnie zgłoś ten fakt u ks. Dominika Wodniczaka lub pary koordynującej, a otrzymasz teksty homilii do wykorzystania w trakcie spotkań DKB.
 
 
4.      12 powodów, dla których warto zacząć.
 

Gdy prowadzisz Domowy Krąg Biblijny………

 

 

1. Ogłaszasz Królestwo Boże w Twoim domu.
2. Wchodzisz w relację osobistą z Jezusem.
3. Otwierasz się na działanie Ducha Świętego.
4. Doświadczasz nawrócenia, przemiany serca.
5. Słowo Boże Cię uzdrawia.
6. Umacniasz się i wzrastasz w wiarze.
7. Budujesz relacje w małej wspólnocie.
8. Dajesz świadectwo o Jezusie.
9. Przyprowadzasz do Jezusa Twoich bliźnich.
10. Słowo Boże daje Ci światło i rozeznanie.
11. Nabierasz zdrowego dystansu do problemów, bo Jezus je rozwiązuje.
12. Poznajesz Biblię i kształtujesz w sobie mentalność biblijną
1.      Czym są Domowe Kręgi Biblijne?
DKB to jedna z najprostszych form spotkań biblijnych, zainicjowana przez ks. Jana Kruczyńskiego. Sieć DKB ma na celu odnowę parafii poprzez małe grupy (wspólnoty podstawowe). Są to wspólnoty spotykające się w domach jako część większej całości, jaką jest parafia. Spotkanie DKB odbywa się raz w tygodniu o stałej porze i trwa minimum pół godziny. Treścią spotkania jest głoszenie i rozważanie Słowa Bożego.
W Parafii Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. istnieje obecnie 25 takich kręgów. Raz na pół roku odbywa się święto DKB, w czasie którego ma miejsce przekazanie materiałów na kolejny czas spotkań. Następne święto DKB odbędzie się 11 października o g. 9.00.
 
2.      Schemat Domowego Kręgu Biblijnego
o Pieśni
o Jeden rozdział z Nowego Testamentu (począwszy od Ewangelii wg św. Mateusza) - czytany głośno (wspólnie)
o Homilia do powyższego rozdziału - czyta osoba prowadząca krąg
o Modlitwa próśb – jak w modlitwie wiernych podczas Mszy św.
o Pieśń
o „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”
 
3.      Jak założyć Domowy Krąg Biblijny?
Aby dołączyć do naszej wspólnoty, zacznij czytać Słowo Boże w swoim domu – jeden rozdział raz w tygodniu o stałej porze. Zapraszaj na to spotkanie swoich domowników lub przyjaciół. Następnie zgłoś ten fakt u ks. Dominika Wodniczaka lub pary koordynującej, a otrzymasz teksty homilii do wykorzystania w trakcie spotkań DKB.
 
 
4.      12 powodów, dla których warto zacząć.
 

Gdy prowadzisz Domowy Krąg Biblijny………

 

 

1. Ogłaszasz Królestwo Boże w Twoim domu.
2. Wchodzisz w relację osobistą z Jezusem.
3. Otwierasz się na działanie Ducha Świętego.
4. Doświadczasz nawrócenia, przemiany serca.
5. Słowo Boże Cię uzdrawia.
6. Umacniasz się i wzrastasz w wiarze.
7. Budujesz relacje w małej wspólnocie.
8. Dajesz świadectwo o Jezusie.
9. Przyprowadzasz do Jezusa Twoich bliźnich.
10. Słowo Boże daje Ci światło i rozeznanie.
11. Nabierasz zdrowego dystansu do problemów, bo Jezus je rozwiązuje.
12. Poznajesz Biblię i kształtujesz w sobie mentalność biblijną
 
   Copyright 2007-2021 by Parafia Pruślin