Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

(w roku szkolnym)

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

(w roku szkolnym)

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
 Enter Title
Zmniejsz

12 powodów, dla których warto zacząć. 

 

Gdy prowadzisz Domowy Krąg Biblijny: 

 

 

1. Ogłaszasz Królestwo Boże w Twoim domu.

2. Wchodzisz w relację osobistą z Jezusem.

3. Otwierasz się na działanie Ducha Świętego.

4. Doświadczasz nawrócenia, przemiany serca.

5. Słowo Boże Cię uzdrawia.

6. Umacniasz się i wzrastasz w wiarze.

7. Budujesz relacje w małej wspólnocie.

8. Dajesz świadectwo o Jezusie.

9. Przyprowadzasz do Jezusa Twoich bliźnich.

10. Słowo Boże daje Ci światło i rozeznanie.

11. Nabierasz zdrowego dystansu do problemów, bo Jezus je rozwiązuje.

12. Poznajesz Biblię i kształtujesz w sobie mentalność biblijną.

   Copyright 2007-2021 by Parafia Pruślin