Ankieta
Czy chcesz otrzymywać poprzez sms niektóre informacje parafialne?


Wyślij Ankietę  Zobacz wyniki
 
Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
Biuro parafialne

Wtorek - 19.00 - 20.00

Środa - 17.30 - 18.30
Czwartek - 9.00 - 10.00

 

Intencje mszalne

- po każdej Mszy św. w zakrystii.

Narzeczeni

- uzgadniają termin spotkania z ks. proboszczem.

 


Historia wyników pozostałych ankiet:


 

1. Czy w Twoim domu w czasie Wigilii czyta się Pismo Święte?

Odpowiadało 342 internautów

TAK (197) 58%

NIE (145) 42%

 

 

2.Czy modlisz się za swoich kapłanów?

Odpowiadało 206 internautów:

TAK (75) 36%
NIE (131) 64%

 

 

3. Czy odmawiasz różaniec wspólnie z rodziną?

Odpowiadało 306 internatów:

TAK (56) 18%
NIE (250) 82%
 

 

4. Czy Telewizja TRWAM powinna otrzymać miejsce na pierwszym multipleksie?

Odpowiadało 239 internautów:

TAK (115) 48%

NIE (124) 52%

 

5. Czy uważasz, że poświęcasz dostatecznie dużo czasu swoim dzieciom?

Odpowiadało 61 internautów:

TAK (32) 52%

NIE (29) 48%

 

 

 

 

 
Myśl tygodnia

  Ilek­roć poz­wo­lisz, by Bóg po­kochał in­nych przez ciebie, 

zaw­sze wte­dy, jest Boże Na­rodze­nie. (św. Teresa z Kalkuty) 


 
Spowiedź adwentowa

SPOWIEDŹ ADWENTOWA W PARAFIACH OSTROWSKICH:

 

12.12.2014          Piątek                  Św. Rodziny

15.12.2014          Poniedziałek       Przygodzice

16.12.2014          Wtorek                Ducha Świętego i Wysocko Wlk

17.12.2014          Środa                  Św. Pawła i MB Częstochowskiej

18.12.2014          Czwartek             Najśw. Zbawiciela i MB Fatimskiej

19.12.2014          Piątek                  NMP Królowej Polski i Gorzyce

20.12.2014          Sobota                 Miłosierdzia Bożego i Janków Przygodzki

22.12.2014          Poniedziałek        Św. Antoniego *

23.12.2014          Wtorek                 Konkatedra **

 

 

* Spowiedź w Parafii Św. Antoniego:

8.30 - 10.00, 10.50 - 12.00, 14.30 - 16.00, 16.50 - 18.00, 18.50 - 20.00

 

** Spowiedź w Konkatedrze wg planu:

8.30 - 12.00, 15.00 - 21.00

  

Prosimy nie odkładać pojednania z Bogiem na ostatnią chwile.

 
Modlitwa przy wigilijnym stole

Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę (najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce przy stole pozostaje wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec.

 

 

 

 

 

 


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

ZAPALENIE ŚWIECY:
Ojciec lub matka zapala świecę na stole.
Ojciec lub matka: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Najstarsze dziecko zapala światełka na choince.

CZYTANIE EWANGELII
(Łk 2,1-14)

Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym ewangelia św. Łukasza.
Tekst odczytuje na przykład najstarsze dziecko:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządca Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Jozef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubiona sobie Maryja, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocna nad swoja trzoda. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielka, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Ś to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. 

Po wysłuchaniu fragmentu ewangelii - kolęda „Bóg się rodzi”.

WSPÓLNA MODLITWA
Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojciec lub matka: 
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię: 

Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

* Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

* Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.

Ojciec lub matka: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Łamanie się opłatkiem:
Ojciec lub matka: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami. 

Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem.

MODLITWA PO WIECZERZY:
Odmawia ojciec lub matka.
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.
Amen.

 
Kurs Nowe Życie

 

 
 

Zachęcamy do zapoznania się i lektury czasopism katolickich oraz przeglądania katolickich portali.

Podajemy listę gazet oraz linki do stron internetowych:

 

 

 

 

1. „Gość Niedzielny”

www.gosc.pl - serwis informacyjny

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11,

40-042 Katowice

tel./faks 32 251 85 24,

czynny pn.-pt. w godz. 8.00–16.00

e-mail:prenumerata@gosc.pl

2. „Niedziela”

www.niedziela.pl -serwis informacyjny

redakcja@niedziela.pl
Bezpłatna infolinia: 800-200-506
Tel.:+48(34) 365 19 17,

Adres redakcji: ul. 3 Maja 12,

42-200 Częstochowa

3. „Miłujcie Się”

Dwumiesięcznik ewangelizacyjny

www.milujciesie.org.pl

ul. Panny Marii 4,60-962 Poznań

tel./fax 61/852 32 82, tel. 61/647 2686

4. „Wiara, Patriotyzm i Sztuka : WPiS”

www.e-wpis.pl

ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków
Telefon: 12 260 32 40, 12 254 56 04,

5. „Szum z Nieba”- dwumiesięcznik

katolickiej odnowy charyzmatycznej

www.odnowa.jezuici.pl/szum

e-mail: osrodek.wydawnictwo@jezuici.pl

tel. 42/ 288-11-57

6. „Tak Rodzinie”- magazyn formacyjny

www.takrodzinie.pl

04-476 Warszawa,
ul. L. Żeligowskiego 16/20

Tel:22 673 46 93, 22 673 58 39

7. „Familia

www.magazynfamilia.pl

magazyn zawsze bliski rodzinie

ul. Prawnicza 62, 02-495 Warszawa

Tel: (81) 524 12 31

8. „Głos Ojca Pio”

ww.glosojcapio.pl

ul. Korzeniaka 16

30-298 Kraków Tel:12 623 80 58

9. „W Naszej Rodzinie”

www.splendor24.pl

Ul. Klasztorna 16;78-400 Szczecinek

Tel.94 373 11 60, 61, lub 62

10. „Mały gość niedzielny”

http://malygosc.pl/

ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice

tel./faks 32 251 85 24

11. „Źródło”- tygodnik rodzin katolickich

www.zrodlo.krakow.pl

ul. Smoleńsk 2
31-004 Kraków tel. 124227418

12.„Egzorcysta”- pismo ludzi wolnych

www.miesiecznikegzorcysta.pl

ul. Tęczowa 2, 05-075
Warszawa - Wesoła 
tel. +48 (22) 266 80 20

13.”List”-miesięcznik katolicki

www.list.media.pl

Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media LIST
ul. Dominikańska 3/12
31-043 Kraków

prenumerata: tel/fax (012) 423 11 99
e-mail: sklep@list.media.pl

14. “Głos dla życia”- magazyn służby życiu i rodzinie

www.glosdlazycia.pl

ul.Forteczna 3
61-362 Poznań

tel. (061) 653 03 91

15. „Nasza Arka”- miesięcznik rodzin katolickich

www.nasza-arka.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 18/7

30-074 Kraków Tel: 12 428-49-10

16. „List do Pani”

www.listdopani.pl

00-449 Warszawa,  ul. Łazienkowska 14

17. „Wzrastanie” – katolicki miesięcznik dla młodzieży

www.wzrastanie.pl

ul. Uczestników Ruchu Oporu 2, 32-800 Brzesko

tel. (014) 686 27 23

redakcja@wzrastanie.pl

18. „Rycerz Niepokalanej”

www.rycerzniepokalanej.pl

ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin

tel. +48 46 864 22 08

19. „Zbliżenia” – o małżeństwie bliżej

www.pismozblizenia.pl

ul. Bohaterów Monte Cassino 16, 20-808 Lublin
nr tel.: +48 81 473 51 84

20. „Cuda i Łaski Boże”

www.cudaboze.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 18/7

30-074 Kraków . Tel: 12 428-49-10

Serwisy katolickie:

WWW.DEON.PL

WWW.OPOKA.ORG.PL

WWW.FRONDA.PL

WWW.LANGUSTANAPALMIE.PL

WWW.PROFETO.PL

 

 
Relacja i zdjęcia z procesji od Wojciecha do Józefa dla Jezusa

 

Przeczytaj relację i zobacz zdjęcia z procesji od Wojciecha do Józefa dla Jezusa.

Kliknij tutaj 

 
Kanonizacja


Mamy nowych Świętych!

27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek ogłosi świętymi dwóch swoich poprzedników: bł. Jana XXIII oraz bł. Jana Pawła II.

Radość z tego wydarzenia niech nas skłania do naśladowania tych świętych Papieży. Jednocześnie powierzajmy Bogu w modlitwie siebie i innych przez wstawiennictwo nowych świętych.

W naszej Parafii każdego 5-ego dnia miesiąca Apel Jasnogórski z Janem Pawłem II i możliwość uczczenia relikwii świętego. Zapraszamy!

 
Chrystus Zmartwychwstał!


Niech Zmartwychwstały Pan umacnia w wierze 

i odnawia w paschalnym źródle,

abyśmy razem w mocy Ducha głosili Ewangelię 

i tworzyli w jedności parafię - wspólnotę wspólnot. 


ks. Dominik Wodniczak - proboszcz

 
Droga Krzyżowa ulicami Pruślina

 

06.04.2014 w V niedzielę Wielkiego Postu ulicami osiedla Pruślin przeszła Droga Krzyżowa, w której wzięło udział wielu Parafian z kościoła Św. Rodziny.

Trasa tegorocznej Drogi wiodła przez ulice Azaliową, Jaśminową i Jałowcową. Rozpoczęcie odbyło się w kościele parafialnym, a ostatnim punktem był krzyż przy zbiegu ulic Jałowcowa/Grabowska.

 

Zobacz zdjęcia: tutaj

 
Parafialny Kongres Ewangelizacyjny
.

Parafialny Kongres Ewangelizacyjny - przeczytaj relację, zobacz zdjęcia, obejrzyj pantomimę.

 

Prawdopodobnie jeden z niewielu w Polsce i pierwszy w diecezji kaliskiej Parafialny Kongres Ewangelizacyjny odbył się w sobotę, 29 marca 2014, w Parafii pw. Św. Rodziny na ostrowskim Pruślinie. To wydarzenie, które zgromadziło około 70 wiernych, także spoza Ostrowa, może posłużyć za propozycję drogi odnowienia parafii.   Czytaj więcej...


 
Pomoc dla Klaudii

Nasza parafianka 15 – letnia Klaudia - uczennica trzeciej klasy gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp. zachorowała na złośliwego chłoniaka typu B. W wyniku powikłań neurologicznych Klaudia nie chodzi, porusza się na wózku inwalidzkim przy pomocy osoby dorosłej. Wymaga całodobowej pomocy i opieki, długotrwałej rehabilitacji oraz kosztownych leków. 

Pomóc Klaudii można przekazując 1% podatku za pośrednictwem Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”

ul. O. Bujwida 42,
50-368 Wrocław
KRS 0000086210
wpisując "1% podatku dla Kaludii Janickiej".
 
Konta, na które można wpłacać środki, pomagając Klaudii:
osobiste: 08 1020 2267 0000 4502 0017 9374
albo
Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
ul. O. Bujwida 42,
50-368 Wrocław
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867 z tytułem wpłaty: „Klaudia Janicka
 
 

 

Kościół prosi o modlitewną solidarność z Ukrainą. W obliczu dramatycznych wydarzeń zachęca też do podjęcia postu w intencji pokojowego rozwiązania konfliktu.

Z apelem o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie zwraca się Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zachęcają wiernych do modlitwy w intencji Ukrainy, zwłaszcza w czasie Mszy św. Proszą również o podjęcie postu. Ogólnopolskim dniem modlitwy i postu za Ukrainę był piątek 28 lutego br. Jednak nadal nie ustawajmy w naszych osobistych modlitwach w tej intencji.

 
 

Zakończyliśmy kolędę. Serdecznie dziękujemy za wszystkie spotkania, za życzliwą atmosferę oraz za wszelkie złożone przy tej okazji ofiary. Bóg zapłać tym, którzy przygotowali posiłek w trakcie czy na zakończenie danej trasy. Jeśli kogoś nie zastaliśmy, istnieje możliwość umówienia się w najbliższych dniach indywidualnie na dodatkowe spotkanie kolędowe.

 

ks. prob. Dominik Wodniczak

 
Boże Narodzenie 2013

 
Bóg postanowił wejść w naszą historię, taką jaką ona jest, z całym ciężarem jej ograniczeń  i dramatów. Czyniąc to, ukazał w sposób niedościgniony swoje miłosierne i pełne miłości upodobanie do istot ludzkich. On jest Bogiem-z-nami. Jezus jest Bogiem-z-nami. Wierzycie w to?”

/Papież Franciszek/
 
Życzę, aby przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia odnowiło osobistą relację z Synem Bożym, byśmy w pogłębiony sposób mogli budować wspólnotę Kościoła i głosić w mocy Ducha Świętego miłość Bożą objawioną w Jezusie. Niech kerygmat sprawia, że coraz więcej ludzi osobiście i z serca będzie wyznawało wiarę w Syna Bożego, aby nasze rodziny odkrywały radość Ewangelii.

ks. prob. Dominik Wodniczak
                                                                                             

Boże Narodzenie’ 2013

 
Nowa adhortacja papieska

 

Posynodalna adhortacja apostolska Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii) - pierwszy doktrynalny dokument papieża Franciszka.

 

 

Dokument został napisany w języku hiszpańskim. Zawiera wszystkie wielkie tematy, jakie Ojciec Święty poruszył od dnia swego wyboru, 13 marca: od konieczności reformowania struktur, aby je dostosować do wymagań ewangelizacji po troskę o ubogich i konieczność osobistego nawrócenia każdego z wierzących. Prowadzić to ma do wiarygodnego przekazywania Ewangelii współczesnemu światu. Ojciec Święty podkreślił, że jego dokument odwołuje się przede wszystkim do nauki II Soboru Watykańskiego, zawartej zwłaszcza w Konstytucji dogmatycznej "Lumen gentium".

Pełny tekst adhortacji znajdziesz tutaj.

 
Zakończenie Rocznej Szkoły Ewangelizacji.

Wygłoszoną przez ks. Dominika Wodniczaka konferencją na temat „Jak głosić Ewangelię”, zakończyła się  23 listopada br. w Parafii pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim II Edycja Rocznej Szkoły Ewangelizacji.

Podczas uroczystości wieńczącej  roczny kurs, dwunastu absolwentów otrzymało z rąk ks. Pawła Kostrzewy – proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego oraz ks. Dominika Wodniczaka – dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Rodziny certyfikaty ukończenia RSE.
Roczna Szkoła Ewangelizacji ma na celu formowanie osób świeckich, którzy przy współpracy z kapłanami, będą współtworzyć nowe oblicze parafii, gdzie można spotkać się z żywym Jezusem. W zakres Rocznej Szkoły Ewangelizacji weszły praktyki życia duchowego, formacji intelektualnej oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu wdrażania nowych metod i środków wyrazu w przekazywaniu Dobrej Nowiny.
Projekt RSE był realizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.
Zobacz zdjęcia tutaj.
 
Forum Nowej Ewangelizacji w Kaliszu

 

W Kaliszu odbyło się w dniach 25 - 27 października Forum Nowej Ewangelizacji.


 

Zachęcamy do nabywania dokumentacji z Forum Nowej Ewangelizacji w Kaliszu. Płyty DVD z konferencji oraz MP3 z warsztatów można zamówić wypełniając formularz

  

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć zamieszczonych na stronie Radia Rodzina. Kliknij tutaj...

 

 

Posłuchaj wywiadu z ks. Dominikiem Wodniczakiem wyemitowanego w czasie Forum na falach Radia Maryja. Kliknij tutaj...

 

 

Jeśli w czasie Forum doświadczyłeś jakiejś łaski, coś odkryłeś lub nauczyłeś się, a chciałbyś się tym podzielić, zapraszamy do składania świadectw. Proponujemy dwie wersje, które prosimy zaznaczyć: A - tylko do wiadomości naszego Zespołu, B - z możliwością publikacji z podaniem imienia i liczby lat. Świadectwa można składać drogą elektroniczną: domwod@gmail.com lub przesłać na adres: Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej, ul. Grabowska 212, 63- 400 Ostrów Wlkp.

 
Zasady dotyczące celebracji Mszy św. w Parafii Św. Rodziny

 

W związku z praktyką zamawiania intencji mszalnych i sprawowania Mszy św. pogrzebowych pragniemy przypomnieć i przekazać do wiadomości parafian:

 

 

 

 
 
- Każdy kapłan może w dniu powszednim sprawować 1 Eucharystię, w wypadku konieczności następnych - ofiary muszą być odesłane do Kurii; w niedzielę można sprawować 3 Msze św., jeśli parafia ma takie pozwolenie.
- Ponieważ parafianie zamawiają dużo intencji na bieżąco, co jest godne pochwały, możemy obecnie wpisać na dany miesiąc zaledwie kilka intencji z księgi mszy pogrzebowych. Mamy więc pewne zaległości w sprawowaniu tych intencji.
- Aby temu zapobiec w ciągu najbliższych miesięcy będzie sprawowana w dni powszednie trzecia intencja przez Ks. Prał. Zenona Dereszewskiego z Domu Jana Pawła II. Ks. Senior będzie obecny w każdą sobotę na Mszy św. o g. 18.00, również w konfesjonale, a w pozostałe dni będzie celebrował Eucharystię w kaplicy Domu Księży Emerytów przy ul. 3 Maja, z tym że jego intencja będzie ogłaszana w naszej parafii, abyśmy mogli modlić się za konkretną osobę zmarłą. (por. Ks. F. Stasik sprawujący Msze w swoim domu).
- Jeśli chodzi o intencje pogrzebowe: za parafian, którzy zmarli w II półroczu (po 1 .07 br.) będziemy sprawować 5 int. w parafii (podając daty, ale nie podając ofiarodawców). Pozostałe przekażemy kapłanom, którzy nie mają intencji (głównie Księżom Emerytom), co było i jest skrzętnie udokumentowane. Nie jesteśmy w stanie spełnić życzenia, aby Msze św. zamówione w czasie pogrzebu były sprawowane w niedzielę, ponieważ wierni bardzo oblegają te terminy.
- Prosimy Parafian o zrozumienie i równorzędne traktowanie tych Eucharystii, które będzie celebrował Ks. Prałat.
ks. Dominik Wodniczak, proboszcz
 
18 rocznica ustanowienia parafii

20 lipca przypadła 18 rocznica ustanowienia naszej parafii. Z podziękowaniem za ten dar i modlitwą wyruszyła w dniach 20 i 21.VIII pielgrzymka do Krakowa, Wadowic i Częstochowy. Wzięły w niej udział 43 osoby, głównie nasi Parafianie.

 


 
Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w diecezji kaliskiej

Na mocy dekretu Biskupa Diecezjalnego Edwarda Janiaka powstał Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej, do którego należą kapłani, siostra zakonna i świeccy czynnie zaangażowani w ewangelizację.

 

W niedzielę Dobrego Pasterza (21 kwietnia br.) odbyło się w ostrowskiej parafii Św. Rodziny spotkanie inaugurujące działalność Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Zespół został powołany dekretem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka z dnia 18 kwietnia 2013 r. i jest owocem Roku Wiary. Jednym z głównych jego celów jest koordynowanie w diecezji i promowanie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją. W ww. spotkaniu uczestniczył ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusz generalny, delegat Ks. Biskupa, który wręczył 13 osobom (5 kapłanom, 1 siostrze zakonnej i 7 świeckim) dekrety powołujące Zespół. Przewodniczącym Zespołu został ks. Dominik Wodniczak. Oprócz niego ze Szkoły Nowej Ewangelizacji weszły do Zespołu: Ewa Ślak i Małgorzata Lammel. W trakcie pierwszego spotkanie omawiano projekty diecezjalne i ogólnopolskie związane z nową ewangelizacją.


Zdjęcia z inauguracji można zobaczyć tutaj: ne.osw.pl/Default.aspx

 
Pozostałe aktualności
Mamy Papieża!

Nowym Papieżem został Argetyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, pochodzący z zakonu jezuitów. Nowy Ojciec Święty przybrał imię Franciszek.
Bogu niech będą dzięki!

  Czytaj więcej...

Modlitwa za Benedykta XVI i Jego następcę

Zapraszamy do modlitwy w intencji Papieża Benedykta XVI i Jego następcy

  Czytaj więcej...
 
Misje Eucharstyczne

Konferencja o. Zbigniewa Ptaka "Uzdrawiająca moc Eucharystii" wygłoszona w Szkole Nowej Ewangelizacji Świętej Rodziny

 

Zapraszamy na stronę poświęconą Nowej Ewangelizacji: 

www.sne.kalisz.pl

 

SPOTKANIA MODLITEWNE 

odbywają się

w każdy piątek

o g. 19.15

w salce parafialnej. Przeznaczone są dla młodzieży

i dorosłych

w każdym wieku.

Przyjdź, aby uwielbiać Pana, słuchać Jego Słowa

i doświadczyć działania Ducha Świętego!

Z a p r a s z a   WSPÓLNOTA NOWA PASCHA!

 
Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

 

 

 

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

w naszym kościele zawsze w drugą niedzielę miesiąca

Najbliższa Msza

z modlitwą

o uzdrowienie

i uwolnienie 

14 grudnia.

Zapraszamy!!

 

 
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin